Registrace uživatele

Dbejte prosím na správnost vyplňovaných údajů! Po úspěšném složení odborné zkoušky se vám propisují na osvědčení.

Souhlas se zpracováním osobních údajů (vyžadováno).
Ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení 2016/679) uděluji tímto souhlas správci osobních údajů společnosti myComm s.r.o. (IČO 07635532) za účelem zařazení do odborné zkoušky zaměřené na prokázání odborných znalostí a dovedností podle ZSÚ č. 257/2016 Sb. a zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění. Osobní údaje budou uchovávány po dobu 10 let.